فایل کامل پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام

پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام
کلمات کلیدی:مدل پرابیت,بازده سهام,حجم معاملات سهام,پیش بینی بازده سهام,حجم معامله در بورس,دانلود مقاله حجم معامله,اثر حجم معامله در رابطه بین سود و بازده,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری,پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از رو شهای بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت بازده سهام (مثبت یا منفی بودن) ارائه گردد. برای بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داد ههای روزانه 74 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دور های 5 ساله از 1386 لغایت 1390 ، الگوی پرابیت برآورد گردید. جهت بررسی دقی قتر موضوع، فرضی هها برای طبقات مختلف شرک تهای نمونه از لحاظ حجم معاملات و نسبت بازده صفر بصورت مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان م یدهد که حجم معاملات سهام تا حدودی دارای قدرت پیش بینی جهت بازده در شرکت های دارای حجم معاملات بالا و نیز شرک تهای با نسبت بازده صفر پایین است. اما برای شرک تهای با حجم معاملات پایین و نسبت بازده صفر بالا، حجم معاملات قدرت پیش بینی مشابه برای توضیح جهت بازده های سهام را ندارد.

معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام است.این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد.این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار،اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند.

بازده در فرآیند سرمایه گذران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذران محسوب می شود. منظور از بازده کل مجموعه مزایای است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد،مجموعه این مزایا شامل موارد ذیل است:

1- افزایش قیمت سهام درآخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی مورد محاسبه (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت).

2- سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می گردد.

3- مزایای ناشی ازحق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش است .

4- مزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه.

با توجه به اهمیت مطالعه رابطه میان حجم معاملات سهام با بازده سهام، پژوهش حاضر در پی آن است که رابطه میان حجم معاملات سهام با جهت بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش بجای تمرکز بر نقش حجم معاملات سهام در پیش بینی بازده بر توانایی آن در پیش بینی جهت بازده (مثبت یا منفی بودن بازده) تمرکز شده است. در ادامه ساختار مقاله بدین شرح است که دربخش دوم به مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته می شود. در بخش سوم فرضیه های پژوهش تشریح م یگردد. روش پژوهش در بخش چهارم ارایه شده است. در بخش پنجم و ششم به ترتیب یافته ها و نتیجهگیری از پژوهش بیان می گردد. بخش پایانی به بیان پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش میپردازد.

کلیدواژه ها:

مدل پرابیت

بازده سهام

حجم معاملات سهام

پیش بینی بازده سهام

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژه ها:

مقدمه

مبانی نظری

پیشینه پژوهش

فرضیه های پژوهش

یافته ها

جدول ( 1): دقت پیش بینی مدل پرابیت - همه شرکتها

جدول ( 2): دقت پیش بینی مدل پرابیت -طبقه بندی شرکتها بر اساس متوسط حجم معاملات روزانه سهام

جدول ( 3): دقت پیش بینی مدل پرابیت - طبقه بندی شرکتها بر اساس نسبت بازده صفر

نتیجه گیری

پیشنهادهای پژوهش

محدودیتها

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

قاچاق زنان به قصد فحشا از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری:قاچاق زنان,قاچاق زنان به قصد فحشا,قاچاق زنان به قصد فحشا در فقه جزایی,قاچاق زنان به قصد فحشا در حقوق کیفری,قاچاق زنان به قصد فساد و فحشا,مقاله قاچاق زنان,مقاله قاچاق زنان به قصد فحشا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام:مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردش وجه نقد و قیمت سهام,تحقیق گردش وجه نقد و قیمت سهام,گردش وجه نقد و قیمت سهام,مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردش وجه نقد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت سهام,مبانی گردش وجه نقد ,مبانی قیمت سهام

مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی:مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,دانلود مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,ادبیات نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,فصل دوم پایان نامه حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,ادبیات و مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین

بررسی انواع آسفالتهای حفاظتی و استفاده از آنها در شرایط مختلف:انواع قیرها,دانلود پایان نامه آسفالت های حفاظتی,نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها,نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی,بررسی انواع آسفالتهای حفاظتی و استفاده از آنها در شرایط مختلف,دانلود پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه رشته عمران

شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان:ارزیابی عملکرد سازمان,معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانها,رابطه مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی:موانع اعمال چارچوب الکترونیکی,موافقت نامه داوری الکترونیکی ,قراردادهای داوری الکترونیکی,شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی,بیان راه کارهای حقوقی برای موانع اعمال چارچوب الکترونیکی

مقاله رشته هنر با عنوان سیر تحولات عکاسی در ایران:عکاسی,دوربین عکاسی,عکاسی در ایران,سیر تحولات عکاسی در ایران,دانلود مقاله رشته هنر با عنوان سیر تحولات عکاسی در ایران,خرید مقالات هنر,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته هنر,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد:پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد,پرسشنامه 32 سوالی فرهنگ سازمانی هافستد,دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد,پرسشنامه استاندارد 22 سوالی فرهنگ سازمانی گرت هافستد,پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد,دانلود پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی هافستد,پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل گرت هافستد

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی:پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش,مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی,عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی

پرسشنامه بررسی نحوه گرایش سازمان ها به سوی مشتری مداری، کارآفرینی، ریسک پذیری و تاثیر آن بر توسعه عملکرد شرکت های کوچک و متوسط:پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی مشتری مداری,پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی کارآفرینی,پرسشنامه نحوه گرایش سازمان ها به سوی ریسک پذیری,پرسشنامه توسعه عملکرد شرکت های کوچک و متوسط